2000.5. Forma abstracta. 28x 21 cm. Rotulador negro. 2000