1990.1. La Pobre, Madera, talla directa sobre una traviesa de ferrocarril, 65x22x14 cms. 1990